הרשות לפיתוח הנגב ויוזמת אורות
מגישים:

מסע נגב

מסע חינוכי - חווייתי חדש

המקבילה הדרומית של ׳מסע גליל׳

מהו מסע נגב?

מסע נגב הינו מסע זהות חינוכי מבית יוזמת אורות ומסע גליל.

במסע בן שלושה ימים יוצאים התלמידים להעמיק את שורשיהם וזהותם היהודית-ישראלית, ולהתחבר לדמויות ואתרים בין נופי הנגב.

במסע נבקר באתרים מתקופת המקרא, בצריף של בן גוריון בשדה בוקר, נתנסה בעבודה חקלאית וציונית בחוות השומר החדש, נפגוש את מתיישבי הנגב ואת תנופת ההתחדשות והפיתוח, נצא למסלולי טיול במרחבי הנגב ונברר את החיבור האישי שלנו לנגב ולזהותנו היהודית והציונית.

המסע מתקיים בקבוצות קטנות של כ-20 תלמידים בהובלת מדריכים מנוסים ומקצועיים שינחו את התהליך באמצעות מעגלי שיח, שיתוף והעמקה.

מי אנחנו?

"יוזמת אורות" היא ארגון ששם לו למטרה להעמיק את הזהות היהודית והשיח בין כל החלקים בחברה הישראלית. עמותת "יוזמת אורות" ותכנית "מסע משמעותי" מתמחות ביצירת שיח ערכי ורלוונטי בין צעירים מקבוצות אוכלוסיה שונות ומכל המגזרים, למקורות מעולמות התוכן היהודיים דרך מפגש עם השטח.

במסגרת תכניות "יוזמת אורות" השונות, אנו פועלים בבתי הספר בקרב כ-18,000 תלמידים מדי שבוע ובקרב מאות צעירים במסגרות הפוסט-לימודיות השונות.

בשנים האחרונות הוצאנו מעל עשרת אלפים תלמידים למסע משמעותי בגליל - מסע שזכה להדים ולמשובים חיוביים מכלל בתי הספר שהשתתפו בו.

רציונאל חינוכי

המסע החינוכי בנגב שואף לשנות את הלכי הרוח הרווחים בחברה הישראלית הרואים בנגב מדבר צחיח שאינו יכול לתקון.

ליבו של המסע הוא פתיחת הלבבות לראיית ההזדמנות שיש בנגב ובמדבר. אנו מעוניינים להעביר את משתתפי המסע תהליך שבו אנו מתחילים בדימויים ובסטריאוטיפים הקיימים אצל כל אחד מאיתנו  לגבי הנגב והמדבר, משם נתקדם ונגלה את ההזדמנות והפוטנציאל שיש בנגב: הזדמנות לשינוי, לפריצה ולהתקדמות .

את שיאו של התהליך אנו רואים בגילוי מימוש הפוטנציאל הטמון בנגב.

אם ביוזמות הקיימות בהווה ואם בחשיבה משותפת לקראת העתיד.